Skrb za otroka in vključevanje v njihovo življenje je naraven in nujen vidik starševstva. Vendar pa je meja, med razumnim zaščitništvom in pretiranim nadzorom otroka, zelo tanka.

Poiskati ravnovesje med zaščitništvom in dopuščanjem neodvisnosti otroku je ključnega pomena.

Bistveno je, da starša spodbujata okolje, kjer lahko otroci raziskujejo, se učijo iz svojih lastnih izkušenj, prevzamejo odgovornost za svoje napake in gradijo pozitivno samopodobo. 

Pretirano zaščitništvo morata starša omiliti z zaupanjem in iskreno komunikacijo.

Znaki Pretirano Zaščitniških Staršev

znaki pretirano zascitniskih starsev

Opomnik: Prihranite VELIKO na NOTINO.si! (Klikni na pasico)

Očitni znaki pretirano zaščitniških staršev so:

  1. Neprestano vtikanje v otroka
  2. Pospravljanje otrokove sobe
  3. Reševanje vseh otrokovih težav, kot da so njihove
  4. Izdelovanje šolskih projektov namesto otroka
  5. Opozarjanje na vsako nevarnost (tudi če je neškodljiva)
  6. Opravičevanje napak otroka
  7. Ali zanikanje njegovega neuspeha

Slabosti In Prednosti Zaščitniškega Vedenja Staršev

slabosti zascitniskega vedenja starsev

Zatiranje Neodvisnosti

Preveč zaščitniški starši lahko ovirajo sposobnost otroka, da razvije neodvisnost in lastne veščine reševanja težav.

Otroci potrebujejo priložnosti, da se odločijo sami, ob čemer lahko doživijo tudi neuspeh.

Ne pozabite, da se na ta način učijo iz svojih lastnik napak za prihodnost.

Tesnoba In Stres

Pretirano zaščitniška starša lahko pri otrocih povzročita občutke tesnobe, strahu in stresa.

Otroci lahko postanejo prestrašeni ali preveč previdni, kar ovira njihovo sposobnost raziskovanja sveta okoli sebe. S čimer otrok ne uživa bogatega in neobremenjenega otroštva.

Napeti Odnosi

Pretirano zaščitniško vedenje lahko obremeni odnos med staršem in otrokom.

Otroci se lahko uprejo strogim pravilom in omejitvam, kar povzroči težave v komunikaciji, zaupanju in odnosih.

Omejene Socialne Spretnosti

Preveč zaščitniški starši omejijo otrokovo socialno interakcijo in ovirajo razvoj ključnih socialnih veščin, ki jih bo otrok potreboval v odraslem življenju.

Otroci preveč zaščitniških staršev lahko razvijejo arogantno in nehvaležno vedenje do ljudi in okolice.

Takšno vedenje se lahko razvije zaradi zaščitenosti in nenehne pomoči staršev, ki jo jemljejo za samoumevno.

Nerealna Pričakovanja

Preveč zaščitniški starši imajo lahko nerealna pričakovanja do svojih otrok, zaradi česar nanje izvajajo neupravičen pritisk – izpolnjevanja visokih standardov.

Kadar starši svojega otroka tretirajo kot manj sposobnega ali manj spretnega, ga s svojim vedenjem oropajo samozavesti in doseganja skritih ciljev.

Prednosti Zaščitništva (V Razumni Meri)

prednosti zascitniskega vedenja starsev

Varnost In Dobro Počutje

Zaščitniški starši dajejo prednost otrokovi varnosti in dobremu (čustvenemu in fizičnemu) počutju ter zagotavljajo, da je otrok zaščiten pred morebitnimi težavami ali hudimi napakami.

Vodenje In Podpora

Zaščitniški odnos lahko vključuje “prijateljsko” vodenje in čustveno podporo ter pomoč otrokom pri premagovanju izzivov, neuspehov in težkih situacij.

Odprta komunikacija je ključnega pomena, saj omogoča staršem, da razumejo otrokovo perspektivo in želje.

Vzpostavitev Meja

Zaščitniški starši pogosto postavijo jasne meje, kar lahko otrokom pomaga razviti občutek odgovornosti do pravil in dogovorov.

Gradnja Zaupanja

Zavedanje otroka, da so starši na njegovi strani in da lahko vedno računa nanje, ustvari trdne temelje za zdrav družinski odnos, ki temelji na zaupanju in spoštovanju.

Starša bi morala spodbujati zdravo raven neodvisnosti in postopoma povečevati odgovornost otroka na spoštljiv način.

Zdrav zaščitniški pristop staršev otrokom pomaga razviti spretnost in samozavest, ki sta potrebni za obvladovanje izzivov življenja pozneje v odraslosti.

Starševsko Zaščitništvo, Primerno Starosti

starsevsko zascitnistvo primerno starosti

Starši seveda želijo vedeti, kje so njihovi otroci, s kom so in kdaj se bodo vrnili domov. To še posebej velja za mlajše otroke.

Mera zaščitništva se lahko zmanjša, ko otrok odrašča in izkazuje odgovornost.

Starši bi morali vzdrževati odprto komunikacijo s svojimi otroki. 

Spraševanje o njihovem dnevu, prijateljih in šoli je način za izkazovanje zanimanja in podpore. Spodbujajte odnos, v katerem se otroci dobro počutijo, ko z vami delijo svoje izkušnje in skrbi.

Vzpostavite Razumna Pravila

Vzpostavitev razumnih pravil in meja je del odgovornega starševstva.

Te meje so določene za zagotavljanje otrokove varnosti in lahko vključujejo policijsko uro, omejeno uporabo interneta in pogojene družabne dejavnosti.

Starši usmerjajo svoje otroke k odgovornemu vedenju, jih poučujejo o posledicah njihovih dejanj in jim pomagajo sprejemati premišljene odločitve.

Prizadevajte si za ravnovesje med ohranjanjem varnosti otroka in možnostjo, da svobodno raziskuje svet okoli sebe ter se uči iz njega.

Zasebnost

Če starši nenehno spremljajo otrokove dejavnosti, ne da bi mu dali zasebnost ali avtonomijo, si lahko otrok njihovo vedenje razlaga kot pomanjkanje zaupanja.

Priznajte in spoštujte otrokovo potrebo po razvoju lastne identitete.

Nenehno narekovanje vseh vidikov otrokovega življenja, od prijateljstev do dnevnega urnika, je za otroka zelo obremenjujoče. Ta raven nadzora lahko zaduši otrokovo neodvisnost.

Zaupanje

Pokažite zaupanje v otrokovo sposobnost sprejemanja dobrih odločitev, pri čemer mu zagotovite navodila ter nasvete in ne le strog nadzor ali ukaze. 

Starši se morajo skupaj z otrokom ki odrašča spreminjati in prilagajati družinska pravila.

Pomanjkanje zaupanja v otroka lahko ovira otrokovo sposobnost sprejemanja starosti primernih odločitev in vpliva na razvoj odgovornosti.

Zaključek

Starši bi se morali zavedati razvijajočih se potreb in zmožnosti svojih otrok ter temu primerno prilagoditi svojo stopnjo vključenosti.

Bistveno je vzpostaviti ravnovesje, ki spodbuja neodvisnost, odgovornost in zdrav odnos med staršem in otrokom.

In čeprav je zaščitništvo staršev do svojih otrok naravni instinkt, ki ga vodi želja, da bi bil otrok varen in zavarovan pred zunanjim svetom in fizičnimi poškodbami, je pomembno poiskati pravo ravnovesje.

Preberite:

Opomnik: Prihranite VELIKO na NOTINO.si! (Klikni na pasico)

Kategorizirano v: