Ali veste, kako lahko pozitivno vplivate na razvoj in spodbujanje otrokovih prvih besed?

Razvoj otrokovih prvih besed in jezikovnih spretnosti je zapleten in fascinanten proces, ki se običajno začne med desetim in štirinajstem mesecem njegove starosti in se razvija čez celotno zgodnje otroštvo. 

In čeprav se otrokove prve besede običajno začnejo pojavljati okoli otrokovega prvega rojstnega dne, lahko pride tudi do precejšnjih razlik v starosti, ko otrok spregovori.

Kar je normalno, nekateri otroci začnejo govoriti nekoliko prej, drugi pozneje.

Opomnik: Prihranite VELIKO na NOTINO.si! (Klikni na pasico)

Ključno je da starša zagotovita podporno in jezikovno bogato okolje, sodelujeta v pogovorih z otrokom, mu bereta in spodbujata vse njegove poskuse komunikacije. 

Če imate pomisleke glede otrokovega govornega razvoja in so prisotne težave s sluhom, je dobro, da se o njih pogovorite s pediatrom ali logopedom.

S tem otroku pomagate in omogočite, da doseže razvojne mejnike s posredovanje strokovnjaka. Kar je za otroka zelo koristno, kadar pride do večjih zamud ali govornih težav.

Razvoj Otrokovih Prvih Besed

razvoj otrokovih prvih besed

1. Jok In Gruljenje

Prvi in glavni način dojenčkove komunikacije z okolico je jok.

Z jokom sporoča, da je lačen, utrujen ali da mu je hladno, vroče, neudobno. Po približno šestem tednu začne gruliti, cviliti in spuščati različne glasove.

Med 36 mesecem se dojenček začne prvič igrati z glasovi, sprva je posnemanje zvokov okoli njega nenamerno, kasneje pa že postaja namerno (kot odgovor na govor starša).

Dojenček se hitro nauči, da njegovo vedenje vzbudi odziv.

2. Bebljanje

Pred otrokovimi prvimi besedami gre otrok skozi fazo blebetanja, ki se običajno začne v starosti od 6 do 10 meseca.

V tej fazi dojenčki proizvajajo ponavljajoče se in nesmiselne zvoke, kot sta “ba-ba“, “ne-ne”, “da-da”, “ga-ga” ali “ma-ma-ma“.

Bebljanje pomaga dojenčkom pri vadbi zvokov in izgovorjave, potrebnih za govor, vendar pa to niso njegove prve besede. 

Glasove proizvaja dojenček tudi takrat, ko je sam (govorne igre – čebljanje) in ne glede na kulturo ali državo vsi otroci v tem obdobju uporabljajo popolnoma enake glasove.

3. Poslušanje In Posnemanje

poslusanje in posnemanje spodbujata razvoj prvih besed

Dojenčki že od rojstva naprej začnejo pozorno poslušati jezik svojega okolja. Zanima jih govor svojih staršev in bližnjih sorodnikov.

Dojenčki so izredno družabna bitja in se veliko naučijo preko interakcije s starši in drugimi pomembnimi osebami v njihovem življenju. 

Lahko začnejo posnemati nekatere zvoke in besede, ki jih slišijo, tudi če ne razumejo popolnoma njihovega pomena.

4. Kretnje In Neverbalna Komunikacija

Pred verbalnim jezikom dojenčki pogosto uporabljajo geste in neverbalno komunikacijo, da izrazijo svoje potrebe in želje.

Za bolj učinkovito komunikacijo s starši lahko pokažejo, mahajo ali uporabljajo obrazno mimiko.

5. Razumevanje Besed

razumevanje besed pri nasih malckih

Preden začnejo govoriti, otroci običajno pokažejo razumevanje govorjenega jezika.

Lahko se odzovejo na znane besede ali fraze tako, da pogledajo, pokimajo ali sežejo po povezanih predmetih, kar kaže na razumevanje govora. 

Skupna pozornost je, ko se otrok in starš skupaj osredotočita na isti predmet ali dogodek.

To je pomemben vidik zgodnjega govornega razvoja, saj otrokom pomaga razumeti, da se besede nanašajo na predmete, dejanja ali dogodke v njihovi okolici.

6. Prve Besede

Okoli svojega prvega rojstnega dne začne veliko otrok izgovarjati svoje prve prepoznavne besede. Te besede so pogosto povezane z ljudmi, predmeti, vsakodnevnimi izkušnjami ali dejanji v njihovem neposrednem okolju.

Najpogosteje so preproste, enozložne besede

Pogoste prve besede so: “mama“, “oče“, “žoga“, “pes“, “adijo”, “gor”, “čevelj”, “končano”, “ne”, “voda”, “hvala” in druge preproste, visokofrekvenčne besede.

Ko otrok osvoji nekaj prvih besed v svojem besednjaku, se njegov besedni zaklad začne hitro večati. Pogosto bo otrok širil svoj besednjak s hitrostjo več besed na teden.

Te besede lahko vključujejo samostalnike (imena stvari), glagole (dejanja) in pridevnike (opise).

7. Drugo Leto Starosti

Medtem se otrokove jezikovne sposobnosti še naprej razvijajo, začne okoli drugega leta razumeti in uporabljati bolj zapletene slovnične strukture.

Besede začne sestavljati v preproste dvo-tro besedne stavke in sčasoma postane otrok tudi bolj spreten pri oblikovanju stavkov s pravilnim sklanjanjem. 

Govori približno 100 do 150 besed in zna poimenovati večino predmetov iz svoje okolice.

Tudi sebe v tej starosti otrok poimenuje z imenom. Vendar še vedno razume več kot lahko sam izrazi. 

Starša pri tej starosti otroka v njegovem govornem izražanju razumeta v približno 50 – 60% primerih.

Vsak Otrok Je Edinstven

Pomembno si je zapomniti, da otroci napredujejo različno hitro.

Nekateri zelo zgodaj spregovorijo, drugi pa potrebujejo nekoliko dlje časa, da začnejo govoriti.

Bistvenega pomena je, da sta starša (in okolica) potrpežljiva.

Spodbujanje Otrokovih Prvih Besed V Domačem Okolju

spodbujanje otrokovih prvih besed v domacem okolju

Starši igrajo pomembno vlogo pri učenju in spodbujanju svojega otroka, da začne govoriti in razvije svoje prve besede. 

Otroku lahko pri govornem razvoju pomagata na različne načine:

Pogovor

Sodelujta v pogostih pogovorih s svojim otrokom že od rojstva naprej.

Povejte dojenčku svoje dnevne dejavnosti, opišite, kaj počnete ali kaj vidite in kasneje postavljajte preprosta vprašanja.

Na takšen način bo otrok vsakodnevno izpostavljen bogatemu jezikovnemu okolju v katerem živi.

Uporabljajte Preprost Jezik

Ko se pogovarjate s svojim dojenčkom, uporabljajte preprost in jasen jezik.

Govorite počasi in izgovarjajte cele besede, vendar se izogibajte otroškemu govorjenju ali preveč zapletenemu jeziku, ki bi lahko otroka zmedel.

Odziv Na Blebetanje

Spodbujajte otrokovo blebetanje tako, da se na njegove zvoke odzivate, kot da bi šlo za poskuse komunikacije.

To krepi njihovo razumevanje, da so njihove vokalizacije pomembne in zaželene.

Mimika

Skupaj z otrokom se igrajta z govornimi organi, pokažite mu jezik, premikajte ga po ustih, oponašajte živali, proizvajajte brneče zvoke z ustnicami in dovolite, da vas dojenček pri tem posnema

Pokažite mu tudi neverbalne geste kimanja, odkimavanja, spreminjajte obrazno mimiko (različna čustva) ter kažite z rokami na predmete, živali, prevozna sredstva.

Posnemajte In Razširite

Če vaš otrok proizvede zvok ali izgovori besedo, jo posnemajte in razširite.

Na primer, če vaš otrok reče “ba-ba,” lahko odgovorite z “Da, to je žoga. Žoga, ba-ba!

Uporabite Ponavljanje

Ponavljanje je bistveno za učenje. Med dnevnimi rutinami ponavljajte imena znanih predmetov ali dejanj.

Na primer, med obrokom lahko rečete “Jej, jej” ali “Čaj, čaj”, ko postrežete hrano in pijačo.

Branje Knjig

branje knjig za spodbujanje prvih besed

Branje vašemu otroku je eden najučinkovitejših načinov za podporo govornemu razvoju.

Izberite starosti primerne knjige s pisanimi slikami, tipalno vsebino in preprostim besedilom. 

Pokažite predmete na slikah, da okrepite besedišče otroka.

Preberite: Pozitivni vplivi branja dojenčkom

Pojte Pesmice In Povejte Zabavne Rime Ali Izštevanke

Petje pesmic in branje rim je lahko prijetno in zabavno tako za vas kot za vašega otroka.

Ritem in ponavljanje v pesmicah pomagata pri usvajanju jezika.

Spodbujajte Posnemanje

Spodbujajte svojega otroka, da posnema vaš govor in dejanja.

Lahko rečete nekaj preprostega, kot je “Živjo” in počakate na odgovor. Pohvalite vse njihove poskuse posnemanja.

Otroku lahko dajete enostavna navodila, ki jih lahko izpolni. Na primer, najdi dudo, poišči rdečo majčko, ali pa stopi na pručko.

Ponudite Izbire

Otroku ponudite izbire, da spodbudite njegovo komunikacijo. Na primer, vprašajte: “Ali želiš rdečo ali modro skodelico, majico, žogo?”

Bodite Potrpežljivi

Pomembno je biti potrpežljiv in ne prehitevati otrokovega lastnega razvoja.

Otroci razvijajo jezikovne spretnosti s svojim tempom. Izogibajte se pritisku na otroka, namesto tega ustvarite spodbudno in besedno zanimivo okolje.

Zaključek

Ne pozabite, da je vsak otrok edinstven in da se jezikovni razvoj razlikuje od otroka do otroka.

Nekateri že z dvanajstimi meseci veliko govorijo, spet drugi še pri dveh letih relativno malo.

Ključno je, da se starša vključita v pozitivno in interaktivno komunikacijo z otrokom ter podpreta otrokova prizadevanja pri sporazumevanju, izražanju in učenju njegovih prvih besed.

Preberite:

Opomnik: Prihranite VELIKO na NOTINO.si! (Klikni na pasico)

Kategorizirano v: